[experiència]

Àmbit de treball

Auditories i anàlisis

Portem a terme projectes relatius a:

Reclamacions

En qualitat d’ajustadors de pèrdues internacionals, oferim serveis relacionats amb reclamacions, que inclouen:

 • Auditories de recerca
 • Informes de reassegurances
 • Informes de subscripció
 • Revisions de sistemes interns
 • Captius
 • Esquemes d’afinitat
 • Titulars de cobertures
 • Ajustament de pèrdues (assegurança i reassegurança)
 • Reclamacions run-off: revisió i gestió
 • Revisió i gestió total
 • Revisió de reclamacions (TPA, Cedants, ajustadors de pèrdues)

A més, oferim assistència pràctica interna, xerrades i formació.